SISTEME PARKIMI

Ne ofrojme sisteme të ndryshme parkimi për përdorim në Hapësirat publike, Rezidenciale, Qendrat Tregtare dhe Parkime private, pavarsisht
hapësirave që mund të jenë të limituara. Sistemet e parkimit janë të certifikuara dhe konform Standarteve Europiane të sigurisë .