SHKALLË LËVIZËSE & TAPET LËVIZES

Ne ofrojme alternativa të ndryshme të shkallëve lëvizëse, duke iu përshtatur vendndodhjes së tyre (Qendra Tregtare, Aeroporte, Hapësira publike)
për të menaxhuar fluksin e njerëzve në mënyrë të sigurtë dhe të shpejtë.Gjithashtu ofrojme Tapetet lëvizës te cilet janë zgjidhja ideale për
të eleminuar distancat e mëdha,duke kombinuar rehatinë me transportin vertikal, të sigurtë dhe të shpejtë.