ASHENSOR ELEKTRIK

Ashensorët elektrik janë nje zgjedhje per të mundësuar lëvizjen e njerëzve në të gjitha llojet e ndërtesave siç janë ato rezidenciale, tregtare, hotele, spitale dhe pallate shumëkatësh.
Ashensorët tanë përfshijnë cilësi, siguri, rehati dhe stil të shkëlqyeshëm në çdo rast. Kombinimi i ngjyrave, materialeve, aksesorëve dhe ndriçimit të ndryshëm mund të krijojë një kabinë unike.
Ashensorët elektrik kanë keto karakteristika:

  • Shpejtësi nga 1m/s – 2.5m/s
  • Të përshtatshme për cdo gjatësi udhetimi deri në 100 metra
  •  Kapacitet nga 300kg – 1600kg
  • Te pajisura me sistem emergjence
  • Janë me dhome makinerie (MR) ose pa dhomë makinerie (MRL)
  • Konfrom Standarteve EN 81-20/50, EN 81-21
  • Prodhuar sipas Direktivave 2014/33/EU.