Na Kontaktoni

Dergo

Për më shumë detaje

Adresa

Rr. E Kavajës, Pall.227, Shk.1, Ap.1, Kati 1, Tiranë.

Shitja:

+355 69 20 44 104

Zyra:

+355 4 22 57 476 / +355 69 20 44 103

Mirëmbajtja:

+ 355 69 20 44 106/107

Email

hasimaj.elevator@yahoo.com / hasimaj.management@yahoo.com

Orari

E hënë – E premte: 8:00 – 16:30
E shtunë: 8:00 – 14:00
E dielë: Pushim