ASHENSOR HIDRAULIK

Ashensorët hidraulik janë nje zgjedhje per të mundësuar lëvizjen e njerëzve në të gjitha llojet e ndërtesave siç janë ato rezidenciale, tregëtare, hotele dhe spitale.
Ashensorët tanë përfshijnë cilësi, siguri, rehati dhe stil të shkëlqyeshëm në çdo rast.
Kombinimi i ngjyrave, materialeve, aksesorëve dhe ndriçimit të ndryshëm mund të krijojë një kabinë unike.
Ashensorët hidraulik kanë keto karakteristika:

  • Shpejtësi deri në 0.63m/s
  • Kapacitet nga 300kg -1600kg
  • Të përshtatshme në ndërtesa me gjatësi udhetimi deri në 18 metra
  • Te pajisura me sistem emergjence
  • Janë me dhome makinerie (MR) ose pa dhomë makinerie (MRL)
  • Konfrom Standarteve EN 81-20/50, EN 81-21
  • Prodhuar sipas Direktivave 2014/33/EU.