PLATFORMA INDUSTRIALE

Ofrojmë platforma industriale për të lehtësuar dhe përmirësuar punën e aktiviteteve prodhuese dhe tregëtare.
Disa nga karakteristikat e tyre kryesore janë:

  • Hidraulik
  • Të përshtatshme për cdo gjatësi udhetimi deri në 12 metra
  • Shpejtësi deri në 0.15m/s
  • Kapaciteti 1.000 kg – 3.000kg
  • Te pajisura me sistem emergjence
  • Prodhuar sipas Direktivave per Makinerite 2006/42/EC dhe EN81-31.