INSTALIM ASHENSORI

Kompania jone krahas shitjes dhe mirëmbajtjes se ashensorëve, merret gjithashtu me instalimin e tyre. Instalimi behet konform projektit te prodhuesit dhe Direktivave Europiane 2014/33/EU. Stafi ynë përbëhet nga specialistë që kanë trajnimin, formimin e duhur dhe mbi të gjitha kanë ekperiencë për më shumë se një dekadë në instalimin e të gjithe llojet e ashensorëve: hidraulik, elektrik, panoramik, platforme industriale, ashensor makinash, etj,…